Henkilötietosuojarekisteriseloste (GDPR) 

 1. Rerkisterin pitäjä

Katsastus Team Oy Pohjois-Suomi

Latvuskuja 6

90940 Jääli

 1. Rekisteristä vastaava henkilö

Marko Herranen

Katsastus Team Oy Pohjois-Suomi

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakastietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen, kehittäminen ja analysointi
 • asiakasviestintä
 • palvelun toteuttaminen
 • asiakastapahtumien varmentaminen
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • markkinointi
 • analysointi ja tilastointi
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset

Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä asiakasviestintään myös sähköisiä välineitä käyttäen. 
Asiakaspalautteiden läpikäynti ja niihin liittyviin yhteydenottojen mahdollistamiseen. rekisteröinnin valtuutuksien arkistointi. 

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Asiakkaan nimi
 • Osoite, postinumero ja postitoimipaikka
 • Syntymäaika
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Mahdolliset luvat ja suostumukset
 • Asiakastietojen muutoshistoria
 • Asiakasnumero
 • Asiakastunnisteita
 • Henkilötunnus (Lupa- ja vakuutuspalveluissa vain henkilön tunnistamiseen. )
 • Ajoneuvon rekisteritunnus
 • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään asiakassuhteen aikana internetin kautta, asiakaspalvelutilanteissa, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Nimi-, osoite- ja kuolintietojen päivityksiä voidaan saada myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

 1. Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti yrityksen ulkopuolelle. Katsastus Team Oy Pohjois-Suomi ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttöoikeus on vain Katsastus Team Oy Pohjois-Suomen palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Tulosteina olevia henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa, lukituissa tiloissa. Henkilökunnan käyttäjätunnukset on suojattu salasanoilla

 1. Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilötietorekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tulee lähettää kirjallisena Katsastus Team Oy Pohjois-Suomen sähköpostiin: kiiminki  (@) katsastusteam.fi